Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

loskamilos
8849 0747
FANCYFACE TEE

April 09 2014

loskamilos
7834 2185 500

March 30 2014

loskamilos
7104 8ffa 500
Grosicki Brazzers
Reposted byomnipotence-ltd omnipotence-ltd

February 18 2014

loskamilos
7996 2998

February 12 2014

loskamilos
3388 aa94
Reposted byGr3nd3lAlwaysTooLate

February 07 2014

loskamilos
9702 74b5

December 12 2013

loskamilos
4288 0846 500
Reposted bydnymartinsongreywolfrdxzvierz
loskamilos
4281 1258 500
yummy

June 21 2013

loskamilos
4084 0a63

May 08 2013

loskamilos
4344 cbed

April 29 2013

loskamilos
1646 e5f4
Reposted bytymkackisbacksaxn

February 01 2013

loskamilos

Edward Szymański - DO MOJEJ MATKI


Było kiedyś tak dobrze w długie fałdy sukienki
schować głowę, wiedzieć, że mnie nie ma.
Mocno, głośno śpiewało moje serce maleńkie
ogromnego szczęścia poemat.

Dni były pełne Ciebie i sny, jak Ty, ciepłe,
i każda radość miała Twój głos, Twoje imię.
Nie wiedziałem, co znaczy nienawidzieć i cierpieć -
byłem z Tobą, Ty byłaś przy mnie.

Dziś masz oczy już nie takie jasne
jak kiedyś, gdy mnie w ręce brałaś uśmiechnięta.
Tyle dni złych i dobrych rodziło się, gasło,
a tylu już dni nie pamiętam...

Urosłem. Trzeba było stromą drogą od Ciebie odejść.
Zostałaś cicha i mała.
Co dzień o mnie martwisz się więcej.
A przecież piersi szerokie za ciasne mi na oddech,
a przecież mógłbym Ciebie jak dziecko wziąć na ręce.

Pewnie nigdy nie myślałaś o mnie,
nosząc pod sercem,
ani potem, tuląc do piersi,
że urodzisz i wychowasz - płomień.

Myślałaś: będzie silny, szczęśliwy, bez trosk...
- Maleńka, droga Matko, cóż Ci o sobie powiem?
Nauczyłem się walczyć i cierpieć, [...]
i kochać, kochać tak mocno, jak tylko potrafi człowiek.

January 31 2013

loskamilos
bardzo ładnie
Reposted frommajkey majkey viatazniebieskimi tazniebieskimi

December 29 2012

loskamilos
Yeah, what's more - she was a doll =D

December 28 2012

loskamilos
0105 4825
Reposted fromb4rt b4rt vialadies ladies

December 24 2012

loskamilos
8756 2f2c
Reposted fromubbs ubbs viafapfapfap fapfapfap

December 11 2012

loskamilos
9281 4c61
Reposted fromcIph3r cIph3r viaAluslaw Aluslaw
loskamilos
loskamilos
5246 4a47

December 08 2012

loskamilos
1952 91c6
Reposted byfrittatensuppe frittatensuppe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl